GRUPY ZADANIOWE

Grupy zadaniowe:

STREFA STARTU/ METY: START - wsparcie uczestników biegu w odnalezieniu odpowiedniej strefy startowej i koordynacja ustawienia biegaczy. META - wsparcie uczestników, którzy ukończyli bieg, wręczanie medali, wskazanie drogi do strefy finiszera, podanie napojów, powiadomienie służb medycznych w razie konieczności

CZAS: 27 sierpnia 2017 NIEDZIELA (godz. 8:00-14:00)
WIEK: + 18 lat

DEPOZYTY: wstęp do tej strefy mają tylko uczestnicy startujący w biegu półmaraton i 10 km. Wolontariusze odpowiadają za porządek, pobranie i bezpieczeństwo przechowywanych rzeczy oraz sprawny i prawidłowy ich zwrot po zakończeniu biegu.

CZAS: 27 sierpnia 2017 NIEDZIELA (godz. 7:30-14:00)
WIEK: + 16 lat

BIURO ZAWODÓW: Główne centrum półmaratonu przez które przechodzą wszyscy uczestnicy biegu w półmaratonie i 10 km odbierając swoje pakiety startowe (w tym numer startowy, chip, koszulka) i zapoznają się ze szczegółami imprezy.

CZAS: 24-26 sierpnia 2017 (CZWARTEK-SOBOTA)
WIEK: + 16 lat

PKT. INFORMACYJNE: ważny pkt. imprezy w którym wolontariusz będzie wsparciem organizacyjnym i informacyjnym dla zawodników, kibiców, gości, mediów. Wolontariusz w tej grupie powinien odznaczać się umiejętnością szybkiego przyswajania informacji  i znać dokładnie regulamin imprezy.

CZAS: 24-27 sierpnia 2017 (CZWARTEK-NIEDZIELA)
WIEK: + 18 lat

PKT. ODŻYWIANIA NA TRASIE: Na trasie półmaratonu i 10 km co 3-4 km będą rozstawione pkt. odżywiania. Zadanie grupy wolontariuszy będzie polegać na: przygotowaniu stanowisk wydawania napojów, wydawaniu i uzupełnianiu zapasów wody/napojów, dbaniu o porządek w danej strefie odżywiania. Tutaj liczy się CZAS oraz sprawne działanie i wsparcie biegaczy.

CZAS: 27 sierpnia 2017 NIEDZIELA (godz. 8:00-14:00)
WIEK: + 16 lat

PKT. MEDYCZNE NA TRASIE: Na całej trasie co 1 km będzie tzw. pkt.medyczny (ratownik), który będzie wspierany przez 1 wolontariusza. Zadaniem wolontariusza będzie wsparcie ratownika medycznego w nagłych przypadkach np: telefon po karetkę. Do tej grupy poszukujemy wolontariuszy przeszkolonych np: udzielanie pierwszej pomocy.

CZAS: 27 sierpnia 2017 NIEDZIELA (godz. 8:00-14:00)
WIEK: + 18 lat (szkolenia medyczne: np: pierwszej pomocy)

STREFA FINISZERA: Kierowanie ruchem biegaczy, którzy ukończyli bieg + podawanie napojów. Informowanie uczestników o jednorazowym wejściu do strefy finishera.

CZAS: 27 sierpnia 2017 NIEDZIELA (godz. 9:30-14:00)
WIEK: + 16 lat

 

STREFA KIDS: zadaniem wolontariusza będzie wspieranie animatorów w strefie KIDS (łącznik z organizatorami) + udzielanie informacji o imprezie.

CZAS: 27 sierpnia 2017 NIEDZIELA (godz. 8:30-14:00)
WIEK: + 18 lat

 

Co oferujemy Wolontariuszowi:

  • Pamiątkowa koszulka 38.PKO Półmaraton Szczecin
  • Koszulka robocza Wolontariusza
  • Identyfikator imienny ze zdjęciem
  • Ubezpieczenie NNW
  • Certyfikat i Zaświadczenie
  • Posiłek i napoje w trakcie imprezy
  • Szkolenie

Osoba odpowiedzialna:

Koordynator Wolontariatu
Małgorzata Woźniak
mail: wolontariat@halfmarathon.szczecin.pl

Czekamy na Was!