GRUPY ZADANIOWE

 STREFA STARTU/ METY: START (ul. Piotra Skargi przy orłach)- wsparcie uczestników biegu w odnalezieniu odpowiedniej strefy startowej i koordynacja ustawienia biegaczy. META (Urząd Miasta przy Fontanie) - wsparcie uczestników, którzy ukończyli bieg, wręczanie medali, wskazanie drogi do strefy finiszera, podanie napojów, powiadomienie służb medycznych w razie konieczności
CZAS: 27 sierpnia 2017 NIEDZIELA (godz. 8:00-13:00)
WIEK: + 18 lat

DEPOZYTY: Strefa na Jasnych Błoniach do której wstęp mają tylko uczestnicy startujący w biegu 10 km i półmaratonu. Wolontariusze odpowiadają za porządek, pobranie i bezpieczeństwo przechowywanych rzeczy oraz sprawny i prawidłowy ich zwrot po zakończeniu biegu.
CZAS: 27 sierpnia 2017 NIEDZIELA (godz. 7:30-13:30)
WIEK: + 16 lat

BIURO ZAWODÓW: Biuro Zawodów (SDS ul. Wąska 16/I p.) to główne centrum imprezy przez które przechodzą wszyscy uczestnicy biegu 10 km i półmaratonu odbierając swoje pakiety startowe (w tym numer startowy, chip, koszulka) i zapoznają się ze szczegółami imprezy.
CZAS: 24-26 sierpnia 2017 (CZWARTEK-SOBOTA)
WIEK: + 16 lat

PKT. ODŻYWIANIA NA TRASIE: Na trasie półmaratonu i 10 km co 3-4 km będą rozstawione pkt. odżywiania. Zadanie grupy wolontariuszy będzie polegać na: przygotowaniu stanowisk wydawania napojów, wydawaniu i uzupełnianiu zapasów wody/napojów, dbaniu o porządek w danej strefie odżywiania. Tutaj liczy się CZAS i sprawne działanie teamu oraz wsparcie naszych biegaczy.
CZAS: 27 sierpnia 2017 NIEDZIELA (godz. 8:00-12:30)
WIEK: + 16 lat

STREFA FINISZERA: Kierowanie ruchem biegaczy, którzy ukończyli bieg + podawanie napojów. Informowanie uczestników o jednorazowym wejściu do strefy finiszera.
CZAS: 27 sierpnia 2017 NIEDZIELA (godz. 9:30-14:00)
WIEK: + 16 lat

PKT. MEDYCZNE NA TRASIE: Na całej trasie co 1 km będzie tzw. pkt. medyczny (ratownik), który będzie wspierany przez 1 wolontariusza. Zadaniem wolontariusza będzie wsparcie ratownika medycznego w nagłych przypadkach np.: telefon po karetkę. Do tej grupy poszukujemy wolontariuszy przeszkolonych np.: udzielanie pierwszej pomocy.
CZAS: 27 sierpnia 2017 NIEDZIELA (godz. 8:30-12:30)
WIEK: + 18 lat (szkolenia medyczne: np.: pierwszej pomocy)

BIEG PIRATA: wręczanie medali i pamiątkowych upominków dla wszystkich dzieci, które ukończyły bieg Pirata.
CZAS: 26 sierpnia 2017 SOBOTA (godz. 16:00-18:00)
WIEK: + 16 lat

Co oferujemy Wolontariuszowi:

  • Koszulka Wolontariusza (robocza)
  • Identyfikator imienny
  • Ubezpieczenie NNW
  • Posiłek i napoje w trakcie imprezy
  • Szkolenie
  • Pamiątkowa koszulka 38.PKO Półmaraton Szczecin (po imprezie)
  • Dyplom i Zaświadczenie (po imprezie)

Osoba odpowiedzialna:
Koordynator Wolontariatu
Małgorzata Woźniak
mail: wolontariat@halfmarathon.szczecin.pl

Czekamy na Was!