GRUPY ZADANIOWE

Wolontariat_po biegu (1)
38PKO_wolontariat_biuro

Co oferujemy Wolontariuszowi:

  • Koszulka Wolontariusza (robocza)
  • Identyfikator imienny
  • Ubezpieczenie NNW
  • Posiłek i napoje w trakcie imprezy
  • Szkolenie
  • Pamiątkowa koszulka 39.PKO Półmaraton Szczecin (po imprezie)
  • Dyplom i Zaświadczenie (po imprezie)

Osoba odpowiedzialna:
Koordynator Wolontariatu
Małgorzata Woźniak
mail: wolontariat@halfmarathon.szczecin.pl

Czekamy na Was!

DODATKOWE ZADANIA w dniach 22-23.08.2018:

PAKOWANIE PAKIETÓW STARTOWYCH:
CZAS: 22 sierpnia 2018 ŚRODA (godz. 14:00-18:00) Szczeciński Dom Sportu ul.Wąska 16/I piętro w Szczecinie
WIEK: + 16 lat

PAKOWANIE PAKIETÓW DLA DZIECI:
CZAS: 23 sierpnia 2018 CZWARTEK (godz. do ustalenia)
WIEK: + 16 lat 

BIEG PIRATA:
Na mecie wręczanie medali i pamiątkowych upominków dla wszystkich dzieci, które ukończyły bieg PIRATA.
CZAS: 25 sierpnia 2018 SOBOTA (godz. 15:30-19:00) Jasne Błonia w Szczecinie
WIEK: + 16 lat 

BIURO ZAWODÓW:
Biuro Zawodów (SDS ul. Wąska 16/I p.) w ciągu trzech dni to główne centrum imprezy przez które przechodzą wszyscy uczestnicy Półmaratonu i biegu na 10 km odbierając swoje pakiety startowe (w tym numer startowy+chip, koszulka) oraz zapoznają się ze szczegółami imprezy.
CZAS: 23-25 sierpnia 2018: CZWARTEK- PIĄTEK (godz. 17:00-21:00); SOBOTA (godz. 10:00-20:00) Szczeciński Dom Sportu ul. Wąska 16 w Szczecinie
WIEK: + 16 lat

DEPOZYTY:
Strefa na Jasnych Błoniach do której wstęp mają tylko uczestnicy startujący w Półmaratonie i biegu na 10 km. Wolontariusze odpowiadają za porządek, pobranie i bezpieczeństwo przechowywanych rzeczy oraz sprawny i prawidłowy ich zwrot po zakończeniu biegu.
CZAS: 26 sierpnia 2018 NIEDZIELA (godz. 7:30-13:30) Jasne Błonia w Szczecinie
WIEK: + 16 lat 

STREFA STARTU/ METY:
START (ul. Piotra Skargi przy Orłach)- wsparcie uczestników biegu w odnalezieniu odpowiedniej strefy startowej i koordynacja ustawienia biegaczy.
META (Urząd Miasta przy Fontanie) - wsparcie uczestników, którzy ukończyli bieg, wręczanie medali, wskazanie drogi do strefy finiszera, podanie napojów, powiadomienie służb medycznych w razie konieczności
CZAS: 26 sierpnia 2018 NIEDZIELA (godz. 8:00-13:00) Jasne Błonia w Szczecinie
WIEK: + 16 lat                                                                                                                               

PKT. ODŻYWIANIA NA TRASIE:
Na trasie półmaratonu i 10 km co 3-4 km będą rozstawione pkt. odżywiania. Zadanie grupy wolontariuszy będzie polegać na: przygotowaniu stanowisk wydawania napojów, wydawaniu i uzupełnianiu zapasów wody/napojów, dbaniu o porządek w danej strefie odżywiania. Tutaj liczy się CZAS i sprawne działanie teamu oraz wsparcie naszych biegaczy.
CZAS: 26  sierpnia 2018 NIEDZIELA (godz. 8:00-12:30)
WIEK: + 16 lat 

STREFA CATERINGU/FINISZERA:
Zadaniem grupy wolontariuszy będzie przygotowanie i  wydawanie pakietów cateringowych i napojów. Kierowanie ruchem biegaczy, którzy ukończyli bieg + podawanie napojów. (wcześniej przygotowanie stanowiska wydawania napojów uzupełnianiu zapasów wody).
CZAS: 26 sierpnia 2018 NIEDZIELA (godz. 6:00-13:00) Jasne Błonia w Szczecinie.
WIEK: + 16 lat 

PKT. MEDYCZNE NA TRASIE:
Na całej trasie co 1 km będzie tzw. pkt. medyczny (ratownik), który będzie wspierany przez 1 wolontariusza. Zadaniem wolontariusza będzie wsparcie ratownika medycznego w nagłych przypadkach np.: telefon po karetkę. Do tej grupy poszukujemy wolontariuszy przeszkolonych np.: udzielanie pierwszej pomocy.
CZAS: 26 sierpnia 2018 NIEDZIELA (godz. 8:30-12:30)
WIEK: + 18 lat (szkolenia medyczne: np.: pierwszej pomocy)